PL  |  EN  |  DE

Jak dbać o sprzęt rymarski

Wszystkie elementy skórzane należy oczyścić z zabrudzeń, kurzu i potu. Po czyszczeniu na mokro należy je osuszyć a później zaimpregnować i natłuścić, by skóra nie traciła swej sprężystości...
Prawidłowa konserwacja sprzętu jeździeckiego nie tylko przedłuża jego "życie" i poprawia wygląd, ale w wypadku ogłowia, popręgu skórzanego czy paneli siodła ma ogromny wpływ...

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Black Horse na rynkach międzynarodowych. Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 349 070,06 PLN. Wartość dofinansowania: 296 709,55 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020